Σκοποί PDF Print E-mail
1. Η ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου των άρρωστων παιδιών.
2. Η εξασφάλιση ποιότητας ζωής με ανάπτυξη προγραμμάτων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και ενδυνάμωση μέσω τέχνης.
3. Η συνεργασία με νοσοκομεία, φορείς, ιδιώτες με κοινούς σκοπούς και στόχους.
4. Η διεξαγωγή Συνεδρίων, Ημερίδων, εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την ενίσχυση των άρρωστων παιδιών.
5. Η προαγωγή του δικαιώματος του άρρωστου παιδιού για ψυχαγωγία.
6. Η ενδυνάμωση των παιδιών μέσω τέχνης στη δύσκολη περίοδο της αρρώστιας τους.
7. Η προαγωγή υγείας και η απόκτηση υγιών τρόπων ζωής και συνηθειών μέσω τέχνης.
8. Η έκδοση περιοδικού και ενημερωτικών φυλλαδίων.
9. Η παρέμβαση για στήριξη και ενδυνάμωση οικογενειών με προβλήματα (συναισθηματικά, κοινωνικά, οικονομικά και άλλα).
10 Η οργάνωση και εκπαίδευση εθελοντικών ομάδων και εθελοντών που επιθυμούν να εργαστούν σε παιδιατρικά νοσοκομεία.
11. Η πραγματοποίηση έρευνας (μελέτης) για τα αποτελέσματα της θεραπείας μέσω τέχνης και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα.
12. Η προβολή επιλεγμένων ταινιών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων στα νοσοκομεία.
13. Η δημιουργία ιστοσελίδας.
14. Η συγκέντρωση βιβλίων, εντύπων και πληροφοριακού υλικού για τη θεραπεία μέσω Τέχνης.
15. Διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου, δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με τα Μ.Μ.Ε. με αποστολή δελτίων τύπου, ραδιοφωνικές συνεντεύξεις και προβολή του έργου του Συλλόγου σε τηλεοπτικές εκπομπές με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
16. Πρόγραμμα φροντίδας και ενίσχυσης στο σπίτι.
17. Δημιουργία ομάδων παρέμβασης σε έκτακτες καταστάσεις.
18. Δημιουργία ξενώνων φιλοξενίας και εργαστηρίων.
Last Updated on Wednesday, 01 April 2009 08:42